top of page

פעילויות:

ביושבת בגנים יש מגוון פעילויות.....סדנת קליגרפיה עם אליקים ברוק סדנת בדבש

אצל משפחת פרדיס חדר כושר בריכות

bottom of page